Konkurs Foto "Historia Mojej Ojcowizny"

włącz .

"Historia Mojej Ojcowizny w Dolinie Małej Panwi"

Oddział Zakładowy PTTK "Huta Andrzej" w Zawadzkiem, przy współorganizacji: UM w Zawadzkiem, BiK Zawadzkie, BiCeK w Kolonowskiem, LGD Dinozaury w Ozimku,

organizuje  konkurs fotograficzny "Historia Mojej Ojcowizny w Dolinie Małej Panwi Utrwalona na Fotografii"

Regulamin Konkursu

Tematem konkursu jest - obiekty zabytkowe i inne godne utrwalenia, na terenie gmin Doliny Małej Panwi.

  1. Każdy uczestnik konkursu powinien przesłać 2 do 3 zdjęć w/w tematyki. Format zdjęć - minimalny 15x21cm.
  2. Zdjęcia z opisem należy przesłać na adres Oddziału PTTK w Zawadzkiem - Kinoteatr BiK (47-120 Zawadzkie, ul. Dworcowa 3a) do dnia 10 grudnia 2024r. (opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, adres oraz tytuł zdjęcia).
  3. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 20 stycznia 2025 r.
  4. Nadesłane zdjęcia przechodzą na własność O/Z PTTK w Zawadzkiem, organizatora konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: prezentacja pokonkursowa, plakat, publikacja w mediach w celach promujących konkurs (publikacja w prasie i telewizji, użycie na stronie internetowej) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań statutowych oddziału PTKK "Huta Andrzej" z zachowaniem autorskich praw osobistych i z zasadami RODO.

Najlepsze zdjęcia będą nagrodzone.

Z nadesłanych zdjęć będą organizowane wystawy.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Reklama