Konkurs Foto "Przygoda w Dolinie Małej Panwi"

włącz .

"Przyroda w Dolinie Małej Panwi"

Oddział Zakładowy PTTK "Huta Andrzej" w Zawadzkiem, przy współorganizacji: UM w Zawadzkiem, BiK Zawadzkie, Banku Spółdzielczy w Zawadzkiem, Nadleśnictwa w Zawadzkiem, LGD Kraina Dinozaurów Ozimek, Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik", Księgarni p. Zientek w Zawadzkiem

organizuje  konkurs fotograficzny "Przyroda w Dolinie Małej Panwi"

Regulamin Konkursu

Tematem konkursu jest - utrwalenie na zdjęciach, ciekawych sytuacji i zaskakujących zjawisk: przyrodniczych, krajobrazowych, urbanistycznych i innych, zaobserwowanych na obszarze Doliny Małej Panwi.

  1. Każdy uczestnik konkursu powinien przesłać do 3 zdjęć kolorowych w/w tematyki. Format zdjęć - 15x21cm. Wykonane zdjęcia powinny być "naturalne", bez obróbki technicznej.
  2. Zdjęcia z opisem należy dostarczyć do biura Oddziału PTTK w Zawadzkiem - Kinoteatr BiK (47-120 Zawadzkie, ul. Dworcowa 3a) do dnia 15 grudnia 2023r. (opis powinien zawierać: imię i nazwisko autora, adres oraz kategorię wiekową oraz kontakt telefoniczny). Konkurs jest skierowany zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów, w dwóch kategoriach wiekowych: a) młodzież do lat 15 oraz b) dorośli od 16 lat. Osoby niepełnoletnie mogą wziąć udział w konkursie za zgodą rodziców.
  3. Zgłoszenie do konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem o posiadaniu praw autorskich do prezentowanych zdjęć. W przypadku naruszenia praw autorskich uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność karną i finansową za popełniony czyn.
  4. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi po 31 grudnia 2023r.
  5. Zgłoszone zdjęcia przechodzą na własność O/Z PTTK w Zawadzkiem, organizatora konkursu. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z udzieleniem prawa do nieodpłatnego wykorzystania prac w następujących polach eksploatacji: prezentacja pokonkursowa, plakat, publikacja w mediach w celach promujących konkurs (publikacja w prasie i telewizji, użycie na stronie internetowej) oraz w innych formach utrwaleń, nadających się do rozpowszechniania w ramach działań statutowych oddziału PTKK "Huta Andrzej" z zachowaniem autorskich praw osobistych i z zasadami RODO.

Najlepsze zdjęcia będą nagrodzone.

Z nadesłanych zdjęć będą organizowane wystawy.

Zapraszamy do udziału w konkursie.

Reklama