Rajd Andrzejkowy 2023

włącz .

Start przed kinemW ostatnią sobotę listopada zorganizowany został Rajd Andrzejkowy. Wzięło w nim udział ponad 70 uczestników z okolic Zawadzkiego, Kolonowskiego i Strzelec Op. Mimo zimnej pogody na starcie wszyscy stawili się uśmiechnięci i gotowi do trasy. Grupa piesza z nieodłącznymi kijkami, a rowerzyści oczywiście z rowerami.

Trasa rowerowa rajdu do końca stała pod znakiem zapytania, prognozy pogody zapowiadały deszcz i rozważano wariant, by w takim przypadku rowerzyści dołączyli do kijków i wtedy cały rajd byłby pieszy. Ostatecznie jednak warunki okazały się na tyle dobre, że wszyscy ruszyli swoimi trasami.

Rajdowcy zebrali się obok kina rankiem o 9-tej godzinie. Po krótkim wprowadzeniu grupa podzieliła się na kijkową i rowerową, po czym obie ruszyły swoimi trasami.

Zapraszamy do Szczyrku

włącz .

Oddział Zakładowy PTTK Huta Andrzej organizuje dnia 21 października 2023 r. (sobota) wyprawę w Beskid Śląski.

Koszt uczestnictwa wynosi: 110zł dla członków PTTK, 135zł dla sympatyków nie zrzeszonych w PTTK. W koszcie zawarty jest: przejazd, ubezpieczenie, znaczek oraz posiłek w Szczyrku.

Wyjazd autokarem: z placu przed dworcem PKP w Zawadzkiem godz. 6:00 21.10.2023 r., powrót do Zawadzkiego ok. godz. 20:00.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 października 2023 r. godz. 11:00 w Biurze Oddziału PTTK w Zawadzkiem (Biblioteka i Kultura) - Zawadzkie, ul. Dworcowa 3a - parter, Kinoteatr, we wtorki i czwartki w godz. 10:00 - 12:30. Zapisy wraz z wpłatą oraz informacje dotyczące wyjazdu: Renata Czech (tel. 664470043) oraz Zdzisław Andrzejewski (tel. 600155995).

Zlot Młodzieży Szkolnej

włącz .

7 października zorganizowany został 42-gi Zlot Młodzieży Szkolnej na Górze Św. Anny. Wzięła w nim udział młodzież ze szkół gmin Zawadzkie i Kolonowskie. Uczestnicy zlotu wyruszyli wczesnym rankiem (najwcześniejsze grupy startowały już po godzinie siódmej). Pierwszy etap trasy przebyli autobusem, który zabrał młodzież spod szkół w Zawadzkiem, Kolonowskiem, Staniszczach, Fosowskiem i Spóroku i zawiózł do Czarnocina. Stąd młodzież ruszyła już pieszo w kierunku Poręby, a później Góry Św. Anny. Po drodze mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki, a że widoczność dzisiaj była doskonała, to  i wrażenia były niemałe.

Rajd Ścieżkami Doliny Małej Panwi

włącz .

W ostatnią sobotę września zorganizowany został 23-ci Rajd Ścieżkami Doliny Małej Panwii, tym razem połączony z Rajdem Śladami Petera Schrata. Wzięło w nim udział ponad 170 uczestników z okolicznych miejscowości. Był to rajd gwiaździsty. Na mecie w Fosowskiem zameldowały się grupy rowerowe z Zawadzkiego, Kolonowskiego, Jemielnicy, Staniszcz Małych, Spóroka, a także ze Strzelec Opolskich. W rajdzie wzięli udział także przedstawiciele koła emerytów.

Wędruj z nami - śladami Petera Schrata

włącz .

Zapraszamy na 23 rajd rowerowy Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi "Jesień 2023" i jednocześnie 9-ty Rajd Śladami Petera Schrata.

Rajd odbędzie się 30 września 2023 r. w sobotę.

Uczestnictwo

 • W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły (uczniowie + opiekun), organizacje społeczne, urzędy oraz osoby indywidualne
 • Każda drużyna winna wybrać trasę przebiegającą wytyczonymi ścieżkami rowerowymi "Doliny Małej Panwi"
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, członkowie PTTK są ubezpieczeni po opłaceniu składki członkowskiej
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz Karty Turysty
 • Zgłoszenia, wraz z listą uczestników i wpisowym, przyjmowane są do 26 września 2023 r. (we wtorki i czwartki w godz. 10:00 - 12:00) w biurze OZ/PTTK (Kinoteatr BiK w Zawadzkiem - parter)
 • Wpisowe: członkowie PTTK - 20zł, pozostali - 25 zł

Słoneczna 13-tka

włącz .

W sobotnie letnie przedpołudnie 22 lipca, członkowie i sympatycy naszego Oddziału PTTK ”Huta Andrzej” wyruszyli na rowerowe szlaki XIII Rajdu Rododendrona, z metą na polu biwakowym przy zabytkowej Stodole – Letniej Leśnej Izbie Edukacyjno-Turystycznej w Leśnictwie Dębie. „Rajd Rododendrona” jest jedną z najmłodszych cyklicznych imprez organizowanych przez OZ PTTK. Odbywa się zazwyczaj w miesiącu lipcu jako impreza kolarska lub kolarska i kajakowa, a jej trasy przebiegają zawsze obok zameczku myśliwskiego Malepartus, w ogrodach którego wczesnym latem zakwitają wielobarwne rododendrony-symbol imprezy.

 

Zapraszamy do Poznania

włącz .

Oddział Zakładowy PTTK "Huta Andrzej" w Zawadzkiem organizuje w dniach 22-24 września 2023 r. wycieczkę do Poznania i Wielkopolskiego Parku Narodowego.

Koszt uczestnictwa:

550 zł (członkowie PTTK)
600 zł (sympatycy PTTK)

Opłata za wycieczkę obejmuje: przejazd autokarem, przewodnik po Poznaniu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, pobyt w Ośrodku Szkoleniowym w Puszczykowie (2 x noclegi ze śniadaniem, 2 x kolacja), ubezpieczenie, materiały informacyjne i znaczek okolicznościowy.

Wyjazd uczestników:

6:00 - z placu kościelnego w Zawadzkiem (ul. Kościelna)
6:10 - z placu przed dworcem PKP w Zawadzkiem

Powrót 24 września 2023 r. ok. godz. 20:00

Wycieczka do Krakowa - zaproszenie

włącz .

Zapraszamy do udziału w wyprawie do magicznego miejsca

Kraków - Stolica Królów

Wyprawa odbędzie się 26 sierpnia 2023 r. (sobota). Będzie to jednodniowy wyjazd do Krakowa.

Koszt uczestnictwa wynosi: 150 zł dla członków PTTK, 175 zł dla sympatyków. W cenie zawarty jest:; przejazd, przewodnik, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, znaczek oraz ubezpieczenie.

Zapraszamy na Rajd Rododendrona

włącz .

Oddział Zakładowy PTTK Huta Andrzej w Zawadzkiem zaprasza na

XIII Rajd Rododendroda

Zamek Kąty 2023

który odbędzie się 22 lipca 2023r. (sobota)

Program rajdu:

 • 9.00 - 9.10 - Zbiórka, Zawadzkie Plac Hutnika
 • 9.10 - 11.20 - Przejazd trasami oznakowanymi Doliny Małej Panwi przez punkt kontrolny na Zamku Kąty do mety na polanie przy zabytkowej stodole Leśnictwo Dębie (lub Dzika Chata - Kolonowskie)
 • 11.20 - 12.20 - posiłek turystyczny przy ognisku (lub restauracja Dzika Chata - Kolonowskie)
 • 12.20 - 13.30 - konkursy z nagrodami i zakończenie rajdu

Wpisowe: 20zł członkowie PTTK, 25zł - sympatycy turystyki

Góry Opawskie 2023

włącz .

W sobotę 3 czerwca odbył się kolejny z cyklu Górski Rajd Młodzieży Szkolnej PTTK – impreza z wieloletnią tradycją, adresowana do uczniów szkół - członków i sympatyków naszego Oddziału PTTK. Czterdziestoosobowa grupka przedstawicieli szkół podstawowych z Zawadzkiego, Kolonowskiego, Fosowskiego- Staniszcz Wielkich i Jemielnicy, pod przewodnictwem organizatorów turystyki z Oddziału PTTK ”Huta Andrzej” w Zawadzkiem wyruszyła na szlaki Gór Opawskich.

Regolowiec 2023 - Śladami Dawnego Hutnictwa

włącz .

Oddział Zakładowy PTTK "Huta Andrzej" w Zawadzkiem zaprasza na

42 Zlot Śladami Dawnego Hutnictwa "Regolowiec 2023".

Zlot organizowany jest przy wsparciu: Starostwa Powiatowego w Strzelcach Opolskich, Urzędu Miejskiego w Zawadzkiem, Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, BiCeK w Kolonowskiem, BiK Zawadzkie, Wójta Gminy Jemielnica, Nadleśnictwa Zawadzkie, Spółki Izostal Kolonowskie, Banku Spółdzielczego, Spółdzielni Mieszkaniowej "Hutnik", Księgarni p. Zientek w Zawadzkiem, Lokalnej Grupy Działania "Kraina Dinozaurów".

Cele Zlotu:

 • Promocja Roku 2023 pod hasłem "Wędruj z nami"
 • Propagowanie hasła PTTK "Turystyka Łączy Pokolenia"
 • Zapoznanie z historią regionu, dawnego hutnictwa i osadnictwa w dorzeczu Małej Panwi.
 • Zapoznanie z walorami przyrodniczymi lasów Nadleśnictwa Zawadzkie.
 • Poszanowanie przyrody i środowiska.
 • Doskonalenie umiejętności poruszania się po drogach publicznych zgodnie z zasadami Przepisów Kodeksu Drogowego.
 • Umacnianie więzi turystycznych wśród mieszkańców sąsiadujących gmin.
 • Popularyzacja turystyki rowerowej i pieszej.
 • Podnoszenie kwalifikacji turystycznych.

Reklama