Zarząd

Nazwa Stanowisko
Alfred Feliks Prezes Zarządu
Zdzisław Andrzejewski Wiceprezes Zarządu
Jerzy Czech Wiceprezes
Henryk Gwóźdź Skarbnik
Renata Czech Sekretarz
Maria Andrzejewska Członek Zarządu
Bogusław Barłóg Członek Zarządu
Edward Dziedzic Członek Zarządu
Ireneusz Ludwig Członek Zarządu
Mirela Ludwig Członek Zarządu
Adrian Sowiński Członek Zarządu

Reklama