Rajd Ścieżkami Doliny Małej Panwi

włącz .

W ostatnią sobotę września zorganizowany został 23-ci Rajd Ścieżkami Doliny Małej Panwii, tym razem połączony z Rajdem Śladami Petera Schrata. Wzięło w nim udział ponad 170 uczestników z okolicznych miejscowości. Był to rajd gwiaździsty. Na mecie w Fosowskiem zameldowały się grupy rowerowe z Zawadzkiego, Kolonowskiego, Jemielnicy, Staniszcz Małych, Spóroka, a także ze Strzelec Opolskich. W rajdzie wzięli udział także przedstawiciele koła emerytów.

W trakcie rajdu rowerzyści mogli podziwiać malownicze tereny i atrakcje terenu. W planie trasy był punkt kontrolny zlokalizowany przy kościele ewangelickim w Fosowskiem. W punkcie tym uczestnicy rajdu wysłuchali historii związanych z tym terenem, które przedstawił Józef Kotyś.

Po dotarciu na metę członkowie zlotu otrzymali ciepły posiłek turystyczny, a po nim zorganizowane zostały konkursy sprawnościowe: kolarski, rzut lotką, rzut krążkami. Zwycięzcy konkursów otrzymali pamiątkowe dyplomy i nagrody, po czym rozjechali się do domów.

Rajd zorganizowany został przez OZ/PTTK Zawadzkie przy wsparciu: UM w Zawadzkiem, Biblioteki i Kultury Centrum w Kolonowskiem, UG Jemielnica, Nadleśnictwa w Zawadzkiem, LGD Kraina Dinozaurów Ozimek, firmy Izostal.

Rajd dofinansowano z "Projektu działalności programowej oddziału PTTK" - Zarządu Głównego PTTK.

Kierownictwo rajdu: komandor - Alfred Feliks, zastępcy - Zdzisław Andrzejewski, Józef Kotyś, kwatermistrz - Jerzy Czech, Krystyna Brzezina, sekretariat - Renata Czech, Aleksanda Labus Gałuszka, kierownicy tras - Bogusław Barłóg (Strzelce Op.), BeataJendruś (Kolonowskie i Fosowskie), Stanisław Kiełek, Marek Skrabania (Zawadzkie), Gizela Zientek (Jemielnica), Agata Feliks (Staniszcze Małe, Spórok), konkursy - Tomasz Swoboda, Ulrych Sklorz, Maria Andrzejewska

Reklama