Biskupia Kopa 2017

włącz .

3 czerwca odbył się Górski Rajd Młodzieży Szkolnej "Góry Opawskie 2017". Wzięła w nim udział młodzież i dzieci z Wieża na Biskupiej KopieZawadzkiego, Kolonowskiego, Staniszcz i Spóroka. Wycieczka rozpoczęła się o siódmej rano i trwała ponad 12 godzin. Na miejsce dojechaliśmy z pewnymi przygodami, ale uśmiechnięci i zadowoleni. Autobus zawiózł nas do Jarnołtówka, skąd rozpoczęliśmy podejście na Biskupią Kopę.

Biskupia Kopa to najwyższy szczyt w polskiej części Gór Opawskich i jednocześnie największe wzniesienie województwa opolskiego. Zamyka od wschodu pasmo Sudetów. Najwyższy punkt góry, wraz z zabytkową wieżą widokową, znajduje się już po stronie czeskiej. Biskupia Kopa zbudowana jest z dewońskich filytów. Pod koniec XIX w. wyznaczono na nie pierwsze szlaki turystyczne prowadzące na szczyt oraz wybudowano wieżę. Od wielu wieków jest górą graniczną - od 1229r. rodzielała biskupstwa wrocławskie i ołomunieckie, po wojnach śląskich tereny pod panowaniem Habsburgów i Hohenzolerrnów, następnie Czechosłowacji i Niemiec, a obecnie Polski i Czech. Urzędowa nazwa "Biskupia Kopa" została ustalona w 1949 roku.

Trasa prowadziła niebieskim szlakiem, który tworzy pętlę biegnącą po obu brzegach doliny Złotego Potoku. Szlak nie należy do najłatwiejszych, jest na nim kilka dość stromych podejść, jednak warto nim przejść ze względu na duże nagromadzenie ciekawych form skalnych oraz starych kamieniołomów po wydobyciu łupka. Jednym z takich ciekawych form skalnych są Karliki, rozciągające się na długości kilkuset metrów, przeplecione krętą i stromą ścieżką niebieskiego szlaku.

Po drodze na szczyt mijamy Rozdroże Pod Piekiełkiem - jedną z największych atrakcji Gór Opawskich. To stary kamieniołom tworzący dwie pionowe ściany. Swoją nazwę zawdzięcza starej legendzie, wedle której na jego dnie znajdowały się mityczne bramy do piekieł. Ponoć jeszcze dzisiaj przejście przezeń grozi złapaniem za nogę i wciągnięciem do piekła. Wciąga ponoć tylko niegrzecznych.

Dalej na trasie mijamy Schronisko PTTK "Pod Biskupią Kopą". Jest to jedyne schronisko w Górach Opawskich. Położone jest na wysokości 850m n.p.m., a jego historia sięga początków XX wieku. Zostało zbudowane z inicjatywy Śląskiego Sudeckiego Towarzystwa Górskiego. W 1923 r. rozpoczęto prace budowlane, a uroczyste otwarcie nastąpiło w lipcu 1924 r. Po II wojnie schronisko otrzymało nazwę "Pod Biskupią Kopą", a w 1964r. imię Bohdana Małachowskiego, krakowskiego działacza turystycznego. Po wielu perypetiach (schronisko było przez pewien czas zamknięte) od 1992 r. jest własnością wrocławskiego oddziału PTTK.

Reklama