Zapraszamy na Rajd Wiosenny

włącz .

Oddział Zakładowy PTTK Huta Andtrzej w Zawadzkiem zaprasza na

XXIII Rajd Rowerowy "Ścieżkami Doliny Małej Panwi - Wiosna 2024".

Rajd odbędzie się 20 kwietnia 2024 r. (sobota).
Rajd organizowany jest przez Oddział Zakładowy PTTK w Zawadzkiem przy wsparciu:  UM w Zawadzkiem, Biblioteki i Centrum Kultury w Kolonowskiem, Nadleśnictwa w Zawadzkiem, LGD Dinozaury Ozimek.

Kierownictwo rajdu:

Komandor: Zdzisław Andrzejewski, zastępca: Ulrych Sklorz, Kwatermistrz: Jerzy Czech, Sekretariat: Renata Czech, Aleksandra Labus Gałuszka, kierownicy tras: Ireneusz Ludwig, Tomasz Swoboda (trasa z Zawadzkiego), Bogusław Barłóg (trasa ze Strzelec Op.), Beata  Jendruś (z Kolonowskiego), Piotr Jendruś (z Fosowskiego), Agata Feliks (ze Staniszcz M. - Spórok), odpowiedzialni za konkursy: Maria Andrzejewska, Mirela Ludwig, Adrian Sowiński, Piotr Świtała, Jerzy Lackert

Cele rajdu

 • Promocja roku 2024 pod hasłem "Wędruj z NAMI TURYSTAMI"
 • promowanie historii i tradycji regionu
 • promowanie walorów krajoznawczo-turystycznych i zdrowotnych obszarów leśnych Gmin Zawadzkie i Kolonowskie
 • wdrażanie do konieczności przestrzegania zasada ochrony przyrody oraz dbałości o zasoby leśne
 • popularyzacja turystyki rowerowej oraz nowych atrakcji regionu
 • rozwijanie więzi turystycznych wśród mieszkańców regionu

Uczestnictwo:

 • W rajdzie uczestniczyć mogą drużyny zgłoszone przez szkoły (uczniowie + opiekun), organizacje społeczne, urzędy oraz osoby indywidualne
 • każda drużyna powinna wybrać trasę przebiegającą wytyczonymi ścieżkami rowerowymi "Doliny Małej Panwi"
 • członkowie PTTK są ubezpieczeni po opłaceniu składki członkowskiej na rok 2024, pozostali uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie
 • uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz Karty Turysty
 • zgłoszenia, wraz z listą uczestników i wpisowym przyjmowane będą do dnia 16.04.2024 r. (we wtorki i czwartki w godz. 10:00 - 12:30) w biurze PTTK (Kinoteatr BiK w Zawadzkiem, parter)

Wpisowe:

 • członkowiek PTTK - 25zł
 • pozostali - 30zł

Przebieg rajdu - rajd gwiaździsty

 • 9:00 - Start: Plac Hutnika w Zawadzkiem
 • 9:00 - 11:30 - przejazd ścieżkami Doliny Małej Panwii do Zamku Kąty (Malepartus), następnie do Leśnej Izby Edukacyjno-turystycznej Nadleśnictwa Zawadzkie (Zabytkowa Stodoła), ul. Czarna (Leśnictwo Dębie), Kowolowskie i do restauracji Dzika Chata (Kolonowskie). Możliwość zmiany trasy przez kierownika trasy kolarskiej, start z pozostałych miejscowości trasami wyznaczonymi przez kierowników tras
 • 11:30 - 12:30 - rejestracja uczestników, posiłek turystyczny
 • 12:30 - 12:40 - oficjalne otwarcie rajdu, prezentacja konkursów
 • 12:40 - 13:40 - konkursy: sprawnościowe i inne
 • 13:40 - 14:00 - podsumowanie imprezy, wręczenie nagród
 • 14:15 - zakończenie imprezy, powrót uczestników do miejsc zamieszkania

Uczestnicy rajdu otrzymują:

 • znaczek rajdowy
 • posiłek turystyczny
 • wpisy do książeczek wycieczek kolarskich KOT i RKOT DMP, Turysta Przyrodnik Doliny Małej Panwi, OK, OTP i inne
 • zwycięzcy konkursów - nagrody i dyplomy
 • szkoły/drużyny - puchary i dyplomy uczestnictwa w rajdzie

Uwaga: organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany programu rajdu

 

Reklama