Rajd - Zima w Dolinie Małej Panwi

Maria Andrzejewska włącz .

Tradycyjnie w czasie ferii zimowych OZ/PTTK "Huta Andrzej" organizuje Rajd "Zima w Dolinie Małej Panwi". W tym roku Szkolne Koło Turystyczno-Krajoznawcze PTTK z PSP w Zawadzkiem przy dużym wsparciu OZ/PTTK w Zawadzkiem zorganizowało dla dzieci XI Rajd Pieszy "Zima w Dolinie Malej Panwi" w dniu 17.01.2024r.

Głównymi celami imprezy były: promowanie historii, tradycji, walorów krajoznawczych i zdrowotnych regionu, promocja hasła PTTK "Kolej na PTTK", promocja zdrowego i aktywnego spędzania wolnego czasu w warunkach zimowych, rozwijanie więzi turystycznych wśród dzieci i młodzieży, podnoszenie kwalifikacji turystycznych.

W rajdzie uczestniczyly 33 osoby. W organizację rajdu zaangazowali się członkowie OZ/PTTK: Marek Skrabania (opiekun SKKT w PSP Zawadzkie), Maria Andrzejewska, Zdzisław Andrzejewski, Piotr Świtała, Urlych Sklorz, z ramienia Nadleśnictwa Zawadzkie p. Agnieszka Jamrozik oraz opiekunka p. Ewelina Piekacz z PSP Zawadzkie.

Pogoda w tym dniu dopisala: piękna zima z mrozem, słońcem i dużą ilością śniegu. Trasa rajdu przebiegala po uliczkach wokół Zawadzkiego. Podczas wędrówki tradycyjna już gra terenowa „Podchody" (podział uczestników na dwie grupy, w których jedna chowała listy z zadaniami i pojedynczymi literami rajdowego hasła, a druga grupa te listy odnajdywała, wykonywała określone zadania (np. wykonać 10 skłonów, zaśpiewać piosenkę turystyczną) i odczytywała kolejne litery hasła.

Tegoroczne hasło brzmiało: "Zima w Dolinie Małej Panwi". Podchody to zabawa terenowa, która zachęca do aktywności uczestników i sprawia dzieciom wiele radości. Na mecie rajdu w świetlicy szkolnej w PSP Zawadzkie czekały na uczestników rajdu gorąca herbata, upieczone kiełbaski (przygotowane przez szkolne panie kucharki), a potem zabawa "Koło Fortuny" z pytaniami o tematyce przyrodniczo-leśnej z nagrodami (drobne upominki ufundowane przez OZ/PTTK i Nadleśnictwo Zawadzkie). Rajd był świetną formą spędzenia wolnego czasu w czasie ferii zimowych i realizacją tegoroczncego hasła: ,,Wędruj z nami turystami".

Reklama