Zlot Młodzieży Szkolnej

włącz .

7 października zorganizowany został 42-gi Zlot Młodzieży Szkolnej na Górze Św. Anny. Wzięła w nim udział młodzież ze szkół gmin Zawadzkie i Kolonowskie. Uczestnicy zlotu wyruszyli wczesnym rankiem (najwcześniejsze grupy startowały już po godzinie siódmej). Pierwszy etap trasy przebyli autobusem, który zabrał młodzież spod szkół w Zawadzkiem, Kolonowskiem, Staniszczach, Fosowskiem i Spóroku i zawiózł do Czarnocina. Stąd młodzież ruszyła już pieszo w kierunku Poręby, a później Góry Św. Anny. Po drodze mogliśmy podziwiać wspaniałe widoki, a że widoczność dzisiaj była doskonała, to  i wrażenia były niemałe.

Zwiedziliśmy okoliczne atrakcje, spośród których największą był podupadający amfiteatr z majestatyczną pionową ścianą, na której wierzchołku znajduje się pomnik Powstańców Śląskich.

Wkrótce wdrapaliśmy się na szczyt, gdzie w Domu Pielgrzyma czekał ciepły i smaczny posiłek. Po obiedzie przeprowadzone zostały konkursy wiedzy z nagrodami. Po konkursach mieliśmy wolny czas, który można było poświęcić na zwiedzanie okolic Bazyliki, a po południu wsiedliśmy do autobusu i wróciliśmy do domów.

Kierownictwo imprezy: komendant zlotu - Adrian Sowiński, zastępca - Renata Czech, kierownicy tras - Piotr Jendruś, Beata Jendruś, Ireneusz Ludwig

Reklama