Wędruj z nami - śladami Petera Schrata

włącz .

Zapraszamy na 23 rajd rowerowy Ścieżkami Gmin Doliny Małej Panwi "Jesień 2023" i jednocześnie 9-ty Rajd Śladami Petera Schrata.

Rajd odbędzie się 30 września 2023 r. w sobotę.

Uczestnictwo

 • W rajdzie mogą uczestniczyć drużyny zgłoszone przez szkoły (uczniowie + opiekun), organizacje społeczne, urzędy oraz osoby indywidualne
 • Każda drużyna winna wybrać trasę przebiegającą wytyczonymi ścieżkami rowerowymi "Doliny Małej Panwi"
 • Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie, członkowie PTTK są ubezpieczeni po opłaceniu składki członkowskiej
 • Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania zasad ruchu drogowego oraz Karty Turysty
 • Zgłoszenia, wraz z listą uczestników i wpisowym, przyjmowane są do 26 września 2023 r. (we wtorki i czwartki w godz. 10:00 - 12:00) w biurze OZ/PTTK (Kinoteatr BiK w Zawadzkiem - parter)
 • Wpisowe: członkowie PTTK - 20zł, pozostali - 25 zł

Przebieg rajdu

 • 9:00 - Start na Placu Hutnika w Zawadzkiem (grupa z Zawadzkiego, pozostałe grupy wg ustaleń kierownika trasy)
 • 9:00-11:20 - przejazd ścieżkami Doliny Małej Panwi na parking przy Kościele Ewangelickim w Kolonowskiem, ul. Cmentarna - punkt kontrolny, prelekcja kol. Józefa Kotysia "Georg Hauptstock - poeta znad Małej Panwi"
 • 11:40-11:50 - przejazd do przystani kajakowej w Kolonowskiem (Fosowskie) - Meta rajdu - rejestracja uczestników, posiłek turystyczny
 • 11:50-12:30 - oficjalne otwarcie rajdu, prezentacja konkursów
 • 12:30-13:30 - konkursy: sprawnościowe i inne
 • 13:30-13:55 - podsumowanie imprezy, wręczenie nagród
 • 14:00 - zakończenie imprezy, powrót uczestników do miejsc zamieszkania

Uczestnicy rajdu otrzymują:

 • znaczek i materiały rajdowe
 • posiłek turystyczny
 • wpisy do książeczek wycieczek kolarskich KOT i RKOT DMP, Turysta Przyrodnik, Turysta Przyrodnik Doliny Małej Panwi, OK, OTP i inne
 • zwycięzcy konkursów - nagrody i dyplomy
 • szkoły/drużyny - puchary i dyplomy uczestnictwa w rajdzie

Reklama